Shadow
Shadow
Shadow
Shadow

Čo je nové vo svete mäsožravých rastlín?

Vitajte na stránkach občianskeho združenia SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov mäsožravých rastlín venovaných mäsožravým rastlinkám, pestovaniu mäsožravých rastlín, ochrane mäsožraviek vo voľnej prírode a všetkému, čo k tomu patrí.

SCPS je členom ICPS (International Carnivorous Plant Society)!

Naše združenie sa stalo začiatkom roka 2015 členom medzinárodnej spoločnosti mäsožravých rastlín – ICPS International Carnivorous Plant Society. Je to jedna z najrenomovanejších spoločností venujúcich sa mäsožravým rastlinám už od roku 1972. Viac informácií o ICPS nájdete na adrese: www.carnivorousplants.org
 
ICPS vydáva 4 krát ročne známy časopis – Carnivorous plant newsletter. Prvé číslo tohto roku už prišlo a je k dispozícii členom SCPS. Zapožičiať si ho môžete v našej knižnici.
 

SCPS po prvýkrát vystavuje na Gardenií!

Dátum a čas: 16.4.2015 9:00 - 19.4.2015 18:00

SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov mäsožravých rastlín Vás pozýva na výstavu Gardenia 2015.


Gardenia 2015


V poradí už na 19-tom ročníku tejto výstavy sa po prvýkrát zúčastní aj naše združenie. Nakoľko ide o prestižnú výstavu, podstivo sa pripravujeme už niekoľo mesiacov. 

 

Na výstave uvidíte expozíciu zloženú z veľkeho množstva rastín zapožičaných zo zbierok Andreja Devečku, Petra Kulasa, Ľuba Ballu a Mareka Delinčáka. Ako na každej výstave, aj tu budú naší členovia pripravení zoznámiť návštevníkov s fascinujúcim svetom mäsožravých rastlín, opísať a vystvetliť rôzne spôsoby vábenia a lovu koristi ako aj odborne poradiť s pestovaním mäsožraviek. Samozrejmosťou bude aj možnosť kúpy masožravých rastlín. 

 

Naša expozícia bude hneď vedľa hlavnéhe pódia, na ktorom Andrej Devečka odprezentuje prednášku na tému "Dravci v ríši rastlín". Určite si ju nenechajte újsť!

 

Veľmi nás poteši návšteva našich členov, každý nový záujemca o členstvo, ako aj každý obdivovateľ expozície mäsožravých rastlín.

 

Tešíme sa na Vás!

 

Sprievodný program

Nová štúdia identifikácie komplexu Drosera villosa

 

Autor: Ing. Andrej Knotek


Článok sa opiera o zistenia z práce („Exhuming Saint-Hilaire: revision of the Drosera villosa complex (Droseraceae) supports 200 year-old neglected species concepts“)

http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.156.1.1

 

Komplex Drosera villosa zahŕňa 6 endemických druhov z Brazílie : Drosera  villosa, Drosera ascendens, Drosera graomogolensis, Drosera latifolia, Drosera riparia, Drosera chimaera. Ďalej dva nové prírodné hybridy : D.villosa X D.tomentosa a D.latifolia X D.tomentosa.

História D.villosa komplexu:

  • V 19.storočí prírodovedec Auguste de Saint-Hilaire objavil a neskôr popísal niekoľko druhov droser vrátane D.villosa a D.ascendens
  • Eichler (1872) pridal nový taxón do skupiny, D.villosa var. Latifolia
  • Diels (1906) považoval obe, D.ascendens a D.villosa var. latifolia ako synonymá D.villosa
  • Buxbaum (1924) publikoval D.villosa var. Bifurcata Buxbaum, ktoré sa líšia od typu odrody delením stvolov a malými rozdielmi v tvare listov
  • Silva (1997) publikoval nový druh D.graomogolensis Silva na základe informácií získianých  v Grao mogol a veľmi podobnej D.villosa, ktoré sa líšia v osive, jeho tvare a štýle ako aj v dĺžke zvislej stonky

 

Viac ako 100 rokov obklopoval názov Drosera villosa zmätok. Rastliny typu D.villosa zostali z veľkej časti neznáme. Hlavným dôvodom bol nedostatok informácií, herbárových exemplárov a obtiažnosť prístupu do lokalít výskytu.

V dnešnej dobe však sú rastliny z tohto komplexu pomerne dobre opísané. Nižšie si opíšeme detailnejšie všetkých 6 zástupcov tejto skupiny.

 

Výročná správa SCPS za rok 2014

Rok 2014  utiekol ako voda a opäť je na čase trochu bilancovať. Počas uplynulého roku sa nám darilo napĺňať stanovené ciele. Napokon, to môžete zhodnotiť aj sami. V prílohe nájdete Výročnú správu za rok 2014, do ktorej sme sa snažili zhrnúť celý uplynulý rok pôsobenia SCPS.  :)

 

Výročná správa za rok 2014

 

Váš názor nás zaujíma, pretože združenie posúva vpred. Preto nás poteší každá jedna reakcia z Vašej strany, či už pozitívna, ale aj negatívna. Tak smelo do toho! Vynasnažíme sa, aby sme aj vďaka Vašim pripomienkam viedli združenie k spokojnosti našich členov a úspešnému napĺňaniu cieľov.


Rok 2015 bude pre nás opäť výzva. V rozbehnutých projektoch chceme pokračovať a preto oceníme každú dobrovoľnícku výpomoc.

 

Pevne veríme, že spoločnými silami sa nám to podarí.   ;)

 

Vedenie SCPS

Výstava Šimona Sepešiho

Autor: Šimon Sepeši


Dňa 13.8.2014 sa konala menšia výstava mäsožravých rastín Šimona Sepešiho, ktorá mala  veľký úspech a bola spojená aj s prezentáciou.   

 

Výstava sa konala v O. Z. Žijem Hudbou .

 


© 2023 SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov masožravých rastlín