Shadow
Shadow
Shadow
Shadow

SCPS podporilo IUCN Red List kampaň!

Autor: Marek Delinčák, 8. januára 2016, 21:42


Pred nejakým časom nás oslovila organizácia The IUCN Red List of Threatened Species™ s prosbou o príspevok na kampaň na pomoc oceňovania a stanovenia stupňa ohrozenia všetkých druhov mäsožravých rastlín. A my sme zareagovali.  :)

 

 

Až 80% z približne 750 druhov mäsožravých rastlín ešte nebolo ohodnotených a zaradených do zoznamu The IUCN Red List. IUCN Red List je celosvetovo najkomplexnejší a najobjektívnejší zdroj údajov o globálnom stave ohrozenia druhov po celom svete. Bez takýchto bližších informácií o stave mäsožravých rastlín vo svete je takmär nemožné podnikať akcie na záchranu týchto druhov.

 

 

Dokončenie hodnotenia všetkých mäsožravých rastlín je ambiciózny, ale kritický záväzok. Dosiahnutie tohto cieľa bude stáť okolo 125 000 dolárov, a zahŕňať rad odborných seminárov a návštev v teréne. Prvým cieľom organizácie bolo vyzbierať na tento účel aspoň 25 000 $ do 31. decembra 2015, aby mohli naštartovať prvý workshop hodnotenia v auguste 2016 (pred konferenciou ICPS v Londýne).

Dúfajú, že do konca roka sa im podarí vyzbierať aj zvyšné prostriedky (100 000 $).

 

Naše združenie sa rozhodlo túto kampaň podporiť a tak sme z naších prostriedkov prispeli sumou 200 $ (cca 190 €)!


A tak aj vďaka nám sa prvý cieľ vyzbierať do konca roka 2015 sumu 25 000 $ podarilo naplniť!

 

 

Originálny email v angličtine:

Dear Carnivorous Plant Enthusiast,
 
We all know that carnivorous plants are incredibly special. In fact, they are so unique that cultivating and conserving carnivorous plants has become a life-long passion for many people, including the members of carnivorous plant societies around the world.
 
But, as you know, carnivorous plants are in danger. Their diverse beauty and unique behaviours make them vulnerable to over-collection for the horticultural trade. Poaching and habitat fragmentation and destruction, driven largely by agriculture, logging, and mining operations, represent major threats to many species. We urgently need to gain a better understanding of their global status, and we need your help! 
 
The IUCN Red List of Threatened Species™, in collaboration with the IUCN SSC Carnivorous Plant Specialist Group (CPSG), just launched an online campaign to help assess all carnivorous plant species. 80% of the roughly 750 carnivorous plant species have not yet been assessed for The IUCN Red List. The IUCN Red List is the world’s most comprehensive and objective data source on the global status of species worldwide. Without more information about the state of the world’s carnivorous plants, it is impossible to guide conservation actions that have real impact on the ground.
 
Completing the assessment of all carnivorous plants is an ambitious but critical undertaking. Achieving this goal will cost around USD 125,000, and involve a series of expert workshops and field visits. Our first goal is to raise at least USD 25,000 by December 31st, 2015 to kickstart the first assessment workshop in August 2016 (in advance of the International Carnivorous Plant Society biannual conference). We hope to raise the remaining funds (USD 100,000) in 2016 with your help. See the campaign here.
 
We ask that you consider supporting this goal. There are many ways that you or your society can help: 

  1. Spread the word on Facebook and Twitter, discussion fora, and mailing lists
  2. Donate as a society: this will send a clear message to your members that understanding the conservation status of these unique species is central to your mission
  3. Feature an IUCN Red List editorial in your newsletter, authored by an expert within the IUCN SSC Carnivorous Plant Specialist Group
  4. Place an IUCN Red List Carnivorous Plants campaign widget on your society home page - just embed the following code into your website: 
    <p><iframe src="http://www.iucnredlist.org/carnivorousplants" frameborder="0" width="180" height="155" scrolling="no"></iframe></p>
  5. Sign the Pledge to support The IUCN Red List and its important work

To learn more about The IUCN Red List or how your society can help, please contact Larissa Hotra, larissa.hotra@iucn.org+1 202-518-2053. Thank you for your continued dedication to supporting your community of carnivorous plant fans. We look forward to working with you to assess these magnificent plants.
 
Sincerely,
 
Robert (Rob) Cantley, IUCN SSC CPSG Chair
Jane Smart, Director, Global Species Programme, IUCN
 
P.S. Have another idea on how to engage your society’s membership? Let us know!


Komentáre


Pre tento článok nebol zatiaľ pridaný žiaden komentár.


© 2023 SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov masožravých rastlín